Haveservice

Græsslåning

Vi elsker at slå græs og ved præcis hvordan det gøres så plænen bliver perfekt, ikke mindst da vi har det stærke videns- og erfaringsgrundlag som kræves for at opnå en græsplæne der er smukkere end naboens.

KS Ejendoms Service klarer græsslåningen for private, institutioner, foreninger og erhverv – og vi sikrer et perfekt resultat hver gang!

Vertikalskæring

Vertikalskæring foretages med en maskine, som med små knive skærer vertikalt, det vil sige lodret ned i græsplænen.

Knivene er monteret på en valse, som drejer rundt. Formålet er, at bekæmpe ukrudt ved at skabe bedre vækstbetingelser for græsset. Når man vertikalskærer, skabes der lys og luft til ny skuddanelse på de små græsplanter. Desuden er formålet at fjerne tørt, dødt græs i bunden af plænen. Dette lag kaldes filt og hæmmer græsplanternes vækst.

Vertikalskæring skal ske, når græsset er i god vækst og uden for tørkeperioder. I praksis vil det sige i maj og begyndelsen af juni og fra begyndelsen af august til slutningen af september. Efter vertikalskæringen bør du gøde din plæne.

Hækkeklipning / beskæring

Hækplanter vokser hurtigt i foråret, især i maj og juni, så holder de pause midt på sommeren, og skyder igen omkring august. Derfor er det oplagt med to klipninger om året.

Man kan også nøjes med at få klippet en gang årlig hvis man ønsker dette.

  • Klip første gang i starten af juli, når forårsvæksten er aftaget.
  • Klip anden gang i august, når anden periode med skudvækst er slut

Fældning af Træer

Slagleklipper